คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® Storage Expander RES3TV360

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007583

13/11/2020

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คู่มือนี้มีคำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่ครบถ้วนสำหรับ Intel® Storage Expander RES3TV360

ขนาดไฟล์: ๗๔๕ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับ Intel® Storage Expander RES3TV360
คู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ RAID/การจัดเก็บข้อมูล Intel อื่นๆ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Intel RAID ใช่หรือไม่