วิธีขยายความจุแบบออนไลน์โดยใช้Intel® RAID BIOS Consoleเพื่อคอนโทรลเลอร์แบบ Intel® Integrated RAID Modules Intel® RAID 6Gbps

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007571

02/06/2021

คุณสามารถใช้ตัวเลือกIntel® RAID BIOS Consoleเพิ่มความจุของดิสก์เสมือนที่มีอยู่ด้วยการเพิ่มไดรฟ์ดิสก์จริงลงในไดรฟ์เสมือน คุณสมบัตินี้เรียกว่า Online Capacity Expansion (OCE) ซึ่งไม่มีในโซลูชัน RAID แบบออนบอร์ด:

 • Intel® Rapid Storage Technology enterprise
 • Intel® Embedded Server RAID Technology 2
ข้อ ควร ระวัง
ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนความจุของดิสก์เสมือน คุณควรสํารองข้อมูลไว้บนดิสก์เสมือนที่มีอยู่เสมอ
หมาย เหตุ

ไม่รองรับการขยายความจุออนไลน์ (OCE) เมื่อมี:

 • ไม่มีการโยกย้ายหรือ OCE บนอาร์เรย์ RAID หรือกลุ่มดิสก์แบบขยาย (RAID 10, RAID 50 หรือ RAID 60)
 • ไม่มีการโยกย้ายไปยังการกําหนดค่าความจุที่เล็กกว่า
 • ไม่มี OCE เมื่อมีไดรฟ์เสมือนมากกว่าหนึ่งไดรฟ์บนอาร์เรย์เสมือนหรือกลุ่มดิสก์

หากต้องการเพิ่มความจุของดิสก์เสมือนIntel RAID BIOS Consoleข้อมูล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดระบบ
 2. กด Ctrl+G Intel RAID BIOS Consoleเริ่มต้น
 3. ในมุมมอง ลอจิคัล ให้คลิกดิสก์เสมือนที่คุณต้องการขยาย


  Screenshot of RAID BIOS Controller indicating highlighting a Virtual Disk
   

 4. เลือก Adv Opers และคลิก ไป

  Screenshot of RAID BIOS Console with "Adv Opers" highlighted
   

 5. เลือก เปลี่ยนระดับ RAID และเพิ่มไดรฟ์ แต่ปล่อยให้ระดับ RAID เหมือนกัน เลือกดิสก์ไดรฟ์จริงเพิ่มเติมที่จะเพิ่มลงในดิสก์เสมือน แล้วคลิก ไป (ใช้ปุ่ม CTRL บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเลือกหลายไดรฟ์)

  Screenshot of RAID BIOS Console with "Change RAID level and Add Drive" highlighted
   

 6. คลิ ก ใช่ เพื่อดําเนินการต่อ การดําเนินการ reconstruction จะเริ่มขึ้นบนดิสก์เสมือน คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการสร้างใหม่ด้วยการคลิก ข้อมูลความคืบหน้าของ VD ที่ด้านล่างของหน้าจอ

  Screenshot of RAID BIOS Console indicating location of "VD Progress Info" button
   

  Screenshot of RAID BIOS Console

 7. ตั้งค่าอัตราการสร้างใหม่ของตัวควบคุมเป็น 20 หรือน้อยกว่าเพื่อรักษาทรัพยากรคอนโทรลเลอร์ให้เพียงพอเพื่อใช้ไดรฟ์เสมือนตามปกติ ในขณะที่การปรับโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์
  Reconstruction rate

การขยายความจุออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์ในพื้นหลัง

คุณสามารถรีบูตระบบและดําเนินการตามปกติต่อไปโดยไม่หยุดชะงักในการปรับโครงสร้าง

หมาย เหตุ
 • เพื่อให้ระบบปฏิบัติการใช้ความจุดิสก์ที่เพิ่มขึ้น คุณอาจต้องสร้างพาร์ติชันหลักใหม่หรือขยายลอจิคัลพาร์ติชันที่มีอยู่
 • คุณสามารถต่อขยาย RAID ได้เฉพาะเมื่อใช้ดิสก์ไดรฟ์ประเภทเดียวกันกับไดรฟ์เพิ่มเติม ไม่อนุญาตให้ขยายความจุออนไลน์ในประเภทไดรฟ์ผสม หาก RAID ที่มีอยู่ของคุณประกอบด้วยดิสก์ SAS ไดรฟ์เพิ่มเติมต้องเป็นดิสก์ SAS ด้วย เดียวกันนี้ใช้กับดิสก์ SATA และไดรฟ์ SSDs
 • โปรดดู วิธีการขยายความจุออนไลน์ (OCE) โดยใช้ยูทิลิตี้ Intel® RAID Web Console 2 ของ Intel® RAIDฮาร์ดแวร์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม