คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์โมดูลแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้รุ่นเก่า AXXTPME3/AXXTPME5

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007563

30/03/2022

หมาย เหตุ

ข้อมูลในหน้านี้ใช้ได้สําหรับระบบหรือบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® รุ่นเก่าที่อิงกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรีส์ E3 และ E5

หากคุณมีผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel เจนเนอเรชั่นปัจจุบัน โปรดไปที่ www.intel.com/support และใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณลงในช่องค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF) PDF icon
เอกสารนี้มีคําแนะนําในการติดตั้งและข้อมูลจําเพาะสําหรับ Trusted Platform Module (TPM)

 

ขนาด: 289 KB
วันที่: สิงหาคม 2013

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือความเข้ากันได้สําหรับ Trusted Platform Module (TPM) สําหรับIntel® Server Boardหรือตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบ