คู่มือผู้ใช้แพลตฟอร์ AXXTPME3 โมดูลที่เชื่อถือได้/AXXTPME5 ฮาร์ดแวร์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007563

12/01/2018

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)PDF icon
เอกสารนี้มีคำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะสำหรับโมดูล Platform ที่เชื่อถือได้ (TPM)

 

ขนาดไฟล์: ๒๘๙ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เมทริกซ์ความเข้ากันได้ของ Platform Module (TPM) ที่เชื่อถือได้