ข้อมูล MTBF สำหรับตระกูล S1200RP Intel® Server Board

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007550

14/07/2017

ข้อมูล Mtbf (PDF)icon
เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเวลาเฉลี่ยระหว่างข้อมูลความล้มเหลว (MTBF)

ชื่อไฟล์: S1200RP การประเมิน MTBF ที่คำนวณได้ rev1_0 .pdf
ขนาด:03 MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*