ข้อตกลงสิทธิ์การอนุญาตให้ซอฟต์แวร์เปิดแหล่งที่มาสำหรับโมดูลการประมวลโปรเซสเซอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007526

14/07/2017

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ (SLA) สำหรับชุมชนเปิดแหล่งที่มา

เอกสารข้อมูลซอฟต์แวร์ (PDF) icon
ครอบคลุมการใช้งานการเข้ารหัส, ซอฟต์แวร์ open source และซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์

 

ขนาดไฟล์: ๑,๕๓๐ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๑
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*