ตัวเลือก RAID และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีให้มาบนบอร์ด ระบบ และแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 3200/5000

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007517

12/01/2024

เอกสารนี้แสดงรายการตัวเลือก RAID และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในบอร์ด ระบบ และแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 3200/5000

ดูเอกสาร ตัวเลือก RAID และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ S5520 และ S5500

เมทริกซ์การสนับสนุน RAID icon
ชื่อไฟล์: RAID Support Matrix v.3.0.pdf
ขนาด: 62 KB
วันที่: มีนาคม 2009
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 3.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*