รายการระบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่าน Intel® RAID การทดสอบสำหรับ RS25AB080 คอนโทรลเลอร์, RS25SB008, RS25NB008 และ RS25DB080

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007514

15/07/2017

รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบicon
เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบและมีรายชื่อบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ากันได้สำหรับ Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25NB008 และ RS25DB080

ขนาดไฟล์: ๕๖๗ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*