รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID RS25AB080, RS25SB008, RS25NB008 และ RS25DB080

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007514

12/01/2024

รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ icon
เอกสารนี้อธิบายถึงฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ แล้ว และรวมถึงรายการบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ากันได้สําหรับ Intel® RAID Controller RS25AB080 RS25SB008 RS25NB008 และ RS25DB080

ขนาด: 567 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2013
การปรับปรุงแก้ไข: 1.3

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*