ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Remote Management Module 3 (Intel® RMM3)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007505

15/07/2017

บทต่างๆประกอบด้วย:

  • ภาพรวมผลิตภัณฑ์
  • สถาปัตยกรรมบอร์ด
  • ข้อมูลจำเพาะด้านไฟฟ้า
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายและ authentications

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้อธิบายถึงคุณสมบัติและสถาปัตยกรรมของ Intel® Remote Management Module 3 (Intel® RMM3)

ชื่อไฟล์: E63789-002_Intel_RMM3_TPS_v1_1. pdf
ขนาดไฟล์: ๓๖๔.๒๕ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*