คู่มือการผสานรวมอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Integrated RAID Modules RMS3CC080/RMS3CC040

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007483

12/05/2020

คู่มือการผสานรวมอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
คู่มือนี้มีคำแนะนำสำหรับการติดตั้งและใช้งานคอนโทรลเลอร์, การสร้างอาร์เรย์ RAID และการติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับ Intel® Integrated RAID Modules RMS3CC040 และ RMS3CC080

 

ชื่อไฟล์: H46893001_RMS3CC0x0_RMFBU5_QIG. pdf
ขนาด: ๑.๓๓ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*