ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคแชสซีสำหรับ Intel® Server Board S5000PAL

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007477

20/09/2017

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเหล่านี้อธิบายถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของแชสซีประกอบด้วยระบบย่อยการควบคุมแพลตฟอร์มอุปกรณ์ต่อพ่วงและฮาร์ดไดรฟ์สนับสนุนแผงควบคุมและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับ

แชสซี SR1500 TPS (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๑,๘๗๑ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗
แชสซี SR1550 TPS (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๒,๑๗๕ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗
แชสซี SR2500 TPS (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๑,๔๗๓ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*