ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2400

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007474

15/07/2017

ข้อมูลจำเพาะนี้จะแสดงรายละเอียดชุดคุณสมบัติของโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2400, เซิร์ฟเวอร์แชสซีที่ออกแบบมาสำหรับ Intel® Server Board SE7520JR2 & Intel® Server Board SE7320VP2

SR2400_TPS_v20. pdficon
ชื่อไฟล์: SR2400_TPS_v2. 0. pdf
ขนาด: ๒,๖๖๓,๐๘๐ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๖
ไฟล์ที่ปรับปรุง: 2.0 >

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*