ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับ โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2400

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007474

16/01/2024

ข้อมูลจําเพาะนี้ให้รายละเอียดชุดคุณสมบัติโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2400 ที่ออกแบบมาสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7520JR2 และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7320VP2

SR2400_TPS_v20.pdf icon
ชื่อไฟล์: SR2400_TPS_v2.0.pdf
ขนาด: 2,663,080 ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์ 2006
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 2.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*