รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบมาเพื่อการใช้งานIntel® RAID Controllerตระกูล RMS2/RS2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007463

17/05/2021

รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายถึงฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ และมีรายการดิสก์ไดรฟ์ที่เข้ากันได้ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

ขนาด: 484KB
วันที่: พฤศจิกายน 2013
ฉบับแก้ไข: 1.3

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid*