คำแนะนำ WinPE * สำหรับการปรับใช้ยูทิลิตี้ Intel® Server

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007461

15/07/2017

ไดรเวอร์และการกำหนดค่าและยูทิลิตี้การปรับใช้ของ Intel สามารถรวมอยู่ในรูปภาพสภาพแวดล้อม Windows * Pre-ติดตั้ง (Windows PE) แบบกำหนดเอง

เอกสารด้านล่างประกอบด้วยคำแนะนำพื้นฐานในการเตรียมภาพแบบปรับแต่งได้

คำแนะนำ Winpeicon
ชื่อไฟล์: E16977-005_White กระดาษ-ขั้นตอนวิธีสาธารณูปโภคของเซิร์ฟเวอร์ของ Intel สำหรับ WinPE. pdf
ขนาด: ๒๓๗,๙๑๗ไบต์
วันที่: มีนาคม๒๐๑๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๕.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*