คําสั่ง WinPE* สําหรับการปรับใช้ Intel® Server Utilities

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007461

16/01/2024

ไดรเวอร์และการกําหนดค่าและยูทิลิตี้การปรับใช้ของ Intel สามารถรวมอยู่ในภาพ Windows* Pre-Installation Environment (Windows PE) แบบกําหนดเอง

เอกสารด้านล่างมีคําแนะนําพื้นฐานในการจัดเตรียมภาพที่กําหนดเอง

คําแนะนํา WinPE icon
ชื่อไฟล์: E16977-005_White Paper-Intel Server Utilities Procedure สําหรับ WinPE.pdf
ขนาด: 237,917 ไบต์
วันที่: มีนาคม 2010
ปรับปรุงแก้ไข : 5.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*