รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Workstation Board WX58BP

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007451

11/02/2020

Intel สนับสนุนเฉพาะ Intel® Workstation Board WX58BP ที่มีโปรเซสเซอร์ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างเท่านั้น คลิกที่หมายเลข sSpec สำหรับข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเวิร์คสเตชันหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

บอร์ดเวิร์คสเตชัน WX58BP ใช้โซลูชันการระบายความร้อนสำหรับโปรเซสเซอร์ Core™ i7 สำหรับโปรเซสเซอร์ที่เข้ากันได้ทั้งหมด โซลูชันความร้อนของโปรเซสเซอร์ Xeon®ไม่ทำงานร่วมกับบอร์ดเวิร์คสเตชัน WX58BP WX58BP ไม่มีกลไกการเก็บรักษาแบบรวม Backplate (UBP) เพื่อพ่วงต่อฮีทซิงค์

ตรวจสอบประสิทธิภาพโซลูชันการระบายความร้อนใน BIOS ไปที่การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ขั้นสูง >

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๐๐๐ซีรี่ส์:

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
หลัก
ก้าว
วัตต์
(TDP2)
หมาย เหตุ
X5680SLBV5๓.๓๓ GHz๖.๔ GT/sB1๑๓๐ W1
X5677SLBV9๓.๔๖ GHz๖.๔ GT/sB1๑๓๐ W1
X5670SLBV7๒.๙๓ GHz๖.๔ GT/sB1๙๕ W1
X5667SLBVA๓.๐๖ GHz๖.๔ GT/sB1๙๕ W1
X5660SLBV6๒.๘๐ GHz๖.๔ GT/sB1๙๕ W1
X5650SLBV3๒.๖๖ GHz๖.๔ GT/sB1๙๕ W1
X5570SLBF3๒.๙๓ GHz๖.๔ GT/sD0๙๕ W 
X5560SLBF4๒.๘๐ GHz๖.๔ GT/sD0๙๕ W 
X5550SLBF5๒.๖๖ GHz๖.๔ GT/sD0๙๕ W 
E5540SLBF6๒.๕๓ GHz๕.๘๖ GT/sD0๘๐ W 
E5530SLBF7๒.๔๐ GHz๕.๘๖ GT/sD0๘๐ W 
E5520SLBFD๒.๒๖ GHz๕.๘๖ GT/sD0๘๐ W 
E5506SLBF8๒.๑๓ GHz๔.๘ GT/sD0๘๐ W 
E5504SLBF9๒.๐๐ GHz๔.๘ GT/sD0๘๐ W 
E5502SLBEZ๑.๘๖ GHz๔.๘ GT/sD0๘๐ W 

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๓๐๐๐ซีรี่ส์:
 

>Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
หลัก
ก้าว
วัตต์
(TDP2)
หมาย เหตุ
W3690SLBW2๓.๔๖ GHz๖.๔ GT/sB1๑๓๐ W2
W3680SLBV2๓.๓๓ GHz๖.๔ GT/sB1๑๓๐ W1
W3670SLBVE๓.๒๐ GHz๔.๘ GT/sB1๑๓๐ W2
W3580SLBET๓.๓๐ GHz๖.๔ GT/sD0๑๓๐ W 
W3570SLBES๓.๒๐ GHz๖.๔ GT/sD0๑๓๐ W 
W3565SLBEV๓.๒๐ GHz๔.๘ GT/sD0๑๓๐ W 
W3550SLBEY๓.๐๖ GHz๔.๘ GT/sD0๑๓๐ W 
W3540SLBEX๒.๙๓ GHz๔.๘ GT/sD0๑๓๐ W 
W3530SLBKR๒.๘๐ GHz๔.๘ GT/sD0๑๓๐ W 
W3520SLBEW๒.๖๖ GHz๔.๘ GT/sD0๑๓๐ W 

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7:
 

Cpu
หมาย เลข

sSpec
หมาย เลข

หลัก
ความ

รถ บัส
ความ

หลัก
ก้าว

วัตต์
(TDP2)

I7-970SLBVF๓.๒๐ GHz๔.๘ GT/sB1๑๓๐ W
I7-960SLBEU๓.๒๐ GHz๔.๘ GT/s ๑๓๐ W
I7-950SLBEN๓.๐๖ GHz๔.๘ GT/sD0๑๓๐ W
I7-940SLBCK๒.๙๓ GHz๔.๘ GT/sC0๑๓๐ W
I7-930SLBKP๒.๘๐ GHz๔.๘ GT/sD0๑๓๐ W
I7-920SLBEJ๒.๖๖ GHz๔.๘ GT/sD0๑๓๐ W
I7-920SLBCH๒.๖๖ GHz๔.๘ GT/sC0๑๓๐ W

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 Extreme Edition:
 

Cpu
หมาย เลข

sSpec
หมาย เลข

หลัก
ความ

รถ บัส
ความ

หลัก
ก้าว

วัตต์
(TDP3)

หมาย เหตุ
I7-980XSLBUZ๓.๓๓ GHz๖.๔ GT/sB1๑๓๐ W2
I7-975SLBEQ๓.๓๓ GHz๖.๔ GT/sD0๑๓๐ W 
I7-965SLBCJ๓.๒๐ GHz๖.๔ GT/sC0๑๓๐ W 

 

หมาย เหตุ
  1. โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์และ๓๖๐๐ซีรี่ส์๕๖๐๐และจำเป็นต้องมี BIOS เวอร์ชัน 31 หรือสูงกว่า
  2. โปรเซสเซอร์ Intel®เหล่านี้จำเป็นต้องมี BIOS เวอร์ชั่น๓๙ หรือสูงกว่า
  3. พลังการออกแบบความร้อน(เรียกอีกอย่างว่าความร้อน): จำนวนสูงสุดของความร้อนสารละลายระบายความร้อนต้องกระจายไปจากโปรเซสเซอร์เพื่อให้โปรเซสเซอร์สามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะปกติ