คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบ Intel® Modular Server

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007440

15/07/2017

คู่มือผู้ใช้ระบบ Intel® Modular Servericon
คู่มือผู้ใช้นี้อธิบายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์การเพิ่มและการเปลี่ยนทดแทนส่วนประกอบโดยใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์แบบโมดูลาร์โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของตัวควบคุม Intel® Modular Server และการแก้ไขปัญหา

ชื่อไฟล์: D90833-019_ModularServerSystem_UserGuide. pdf
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๑
ฉบับปรับปรุง:19

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ MFSYS25 และ MFSYS35