คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับระบบ Intel® Modular Server

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007440

16/01/2024

คู่มือผู้ใช้ระบบ Intel® Modular Server icon
คู่มือผู้ใช้นี้อธิบายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การเพิ่มและการเปลี่ยนส่วนประกอบ โดยใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์แบบโมดูลาร์ โดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ Intel® Modular Server Control และการแก้ไขปัญหา

ชื่อไฟล์: D90833-019_ModularServerSystem_UserGuide.pdf
วันที่: ตุลาคม 2011
การปรับปรุงแก้ไข: 19

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับ MFSYS25 และ MFSYS35