อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400FP

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007435

14/07/2017

อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่า (PDF) ไอคอน
เอกสารนี้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อส่วนประกอบในการปรับตั้งค่าผลิตภัณฑ์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400FP

ขนาด: 739 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2014
แก้ไข: 1.6

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF