โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ที่ต้องใช้ BIOS 2.01.0002 หรือใหม่กว่า

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007429

15/11/2023

หมาย เหตุ

ข้อมูลในหน้านี้ใช้กับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์รุ่นเก่า ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่างของหน้านี้

หากคุณมีผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นปัจจุบัน ให้ไปที่ ฝ่ายสนับสนุน Intel และ ป้อนชื่อ ผลิตภัณฑ์ของคุณในช่องค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

โปรเซสเซอร์ที่ต้องใช้ BIOS 2.01.0002 หรือใหม่กว่า บอร์ดที่มีการปรับปรุงรุ่นใหม่กว่า G11481-354 จะต้องมีการอัปเกรด BIOS ก่อนที่จะติดตั้งโปรเซสเซอร์เหล่านี้

หมายเลขโปรเซสเซอร์ แค ช ความเร็วนาฬิกา Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) ร้อน
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2697 v2 30 Mb 2.7 GHz 8 GT/s 130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2695 v2 30 Mb 2.4 GHz 8 GT/s 115W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690 v2 25 Mb 3 GHz 8 GT/s 130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680 v2 25 Mb 3.6 GHz 8 GT/s 115W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2670 v2 25 Mb 2.5 GHz 8 GT/s 115W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2667 v2 25 Mb 3.3 GHz 8 GT/s 130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660 v2 25 Mb 2.2 GHz 8 GT/s 95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658 v2 25 Mb 2.4 GHz 8 GT/s 95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650 v2 20 Mb 2.6 GHz 8 GT/s 95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650L v2 25 Mb 1.7 GHz 7.2 GT/s 70w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2648L v2 25 Mb 1.9 GHz 8 GT/s 70w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2643 v2 25 Mb 3.5 GHz 8 GT/s 130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640 v2 20 Mb 2 GHz 7.2 GT/s 95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630 v2 15 Mb 2.6 GHz 7.2 GT/s 80W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630L v2 15 Mb 2.4 GHz 7.2 GT/s 60w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2628L v2 20 Mb 1.9 GHz 7.2 GT/s 70w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620 v2 15 Mb 2.1 GHz 7.2 GT/s 80W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2618L v2 15 Mb 2 GHz 6.4 GT/s 50W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609 v2 10 Mb 2.5 GHz 6.4 GT/s 80W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603 v2 10 Mb 1.8 GHz 6.4 GT/s 80W

โปรเซสเซอร์ที่ไม่มีข้อกําหนดของ BIOS

หมายเลขโปรเซสเซอร์ แค ช ความเร็วนาฬิกา Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) ร้อน
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690 20 Mb 2.90 GHz 8.00 GT/s 135W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680 20 Mb 2.70 GHz 8.00 GT/s 130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2670 20 Mb 2.60 GHz 8.00 GT/s 115W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2667 15 Mb 2.90 GHz 8.00 GT/s 130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2665 20 Mb 2.40 GHz 8.00 GT/s 115W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660 20 Mb 2.20 GHz 8.00 GT/s 95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658 20 Mb 2.10 GHz 8.0 GT/s 95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650L 20 Mb 1.80 GHz 8.00 GT/s 70w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650 20 Mb 2.00 GHz 8.00 GT/s 95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2648L 20 Mb 1.80 GHz 8.0 GT/s 70w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2643 10 Mb 3.30 GHz 8.00 GT/s 130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640 15 Mb 2.50 GHz 7.20 GT/s 95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2637 5 Mb 3.00 GHz 8.00 GT/s 80W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630L 15 Mb 2.00 GHz 8.00 GT/s 60w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630 15 Mb 2.30 GHz 7.20 GT/s 95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620 15 Mb 2.00 GHz 7.20 GT/s 95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609 10 Mb 2.40 GHz 6.40 GT/s 80W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603 10 Mb 1.80 GHz 6.40 GT/s 80W