โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®จำเป็นต้องมี BIOS 2.01.0002 หรือใหม่กว่า

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007429

20/09/2017

โปรเซสเซอร์ที่จำเป็นต้องมี BIOS 2.01.0002 หรือใหม่กว่า บอร์ดที่มีการแก้ไขที่ต่ำกว่า G11481 จะต้องมีการอัปเกรด BIOS ก่อนที่จะติดตั้งโปรเซสเซอร์เหล่านี้

หมายเลขโปรเซสเซอร์แค ชความเร็วสัญญาณนาฬิกาIntel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI)ร้อน
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2697 v230 Mb๒.๗ GHz8 GT/s130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2695 v230 Mb๒.๔ GHz8 GT/s115W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690 v225 Mb3 GHz8 GT/s130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680 v225 Mb๓.๖ GHz8 GT/s115W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2670 v225 Mb๒.๕ GHz8 GT/s115W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2667 v225 Mb๓.๓ GHz8 GT/s130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660 v225 Mb๒.๒ GHz8 GT/s95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658 v225 Mb๒.๔ GHz8 GT/s95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650 v220 Mb๒.๖ GHz8 GT/s95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2650L v225 Mb๑.๗ GHz๗.๒ GT/s70w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2648L v225 Mb๑.๙ GHz8 GT/s70w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2643 v225 Mb๓.๕ GHz8 GT/s130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640 v220 Mb2 GHz๗.๒ GT/s95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-$ v215 Mb๒.๖ GHz๗.๒ GT/s80W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2630L v215 Mb๒.๔ GHz๗.๒ GT/s60w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2628L v220 Mb๑.๙ GHz๗.๒ GT/s70w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620 v215 Mb๒.๑ GHz๗.๒ GT/s80W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2618L v215 Mb2 GHz๖.๔ GT/s50W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609 v210 Mb๒.๕ GHz๖.๔ GT/s80W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603 v210 Mb๑.๘ GHz๖.๔ GT/s80W
 

โปรเซสเซอร์ที่ไม่มีข้อกำหนด BIOS

หมายเลขโปรเซสเซอร์แค ชความเร็วสัญญาณนาฬิกาIntel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI)ร้อน
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-269020 Mb๒.๙๐ GHz๘.๐๐ GT/s135W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-268020 Mb๒.๗๐ GHz๘.๐๐ GT/s130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®267020 Mb๒.๖๐ GHz๘.๐๐ GT/s115W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®266715 Mb๒.๙๐ GHz๘.๐๐ GT/s130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®266520 Mb๒.๔๐ GHz๘.๐๐ GT/s115W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-266020 Mb๒.๒๐ GHz๘.๐๐ GT/s95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-265820 Mb๒.๑๐ GHz๘.๐ GT/s95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2650L20 Mb๑.๘๐ GHz๘.๐๐ GT/s70w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-265020 Mb๒.๐๐ GHz๘.๐๐ GT/s95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2648L20 Mb๑.๘๐ GHz๘.๐ GT/s70w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®264310 Mb๓.๓๐ GHz๘.๐๐ GT/s130W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-264015 Mb๒.๕๐ GHz๗.๒๐ GT/s95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-26375 Mb๓.๐๐ GHz๘.๐๐ GT/s80W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2630L15 Mb๒.๐๐ GHz๘.๐๐ GT/s60w
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1015 Mb๒.๓๐ GHz๗.๒๐ GT/s95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-262015 Mb๒.๐๐ GHz๗.๒๐ GT/s95W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-260910 Mb๒.๔๐ GHz๖.๔๐ GT/s80W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-260310 Mb๑.๘๐ GHz๖.๔๐ GT/s80W