กราฟิก HD สําหรับโปรเซสเซอร์Intel® Core™แล็ปท็อป

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007420

07/04/2022

ตารางด้านล่างแสดงรายการเจนเนอเรชั่นIntel® Core™และIntel® Processor Graphicsโปรเซสเซอร์ Intel สําหรับแล็ปท็อปที่รองรับ

ระบุโปรเซสเซอร์ Intel ของคุณและระบุเจนเนอเรชั่นของ โปรเซสเซอร์และค้นหาข้อมูลด้านล่าง

Laptops

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™

กราฟิกโปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 12

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับเจนเนอเรชั่น 12

เจนเนอเรชั่น 11

 

กราฟิกIntel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับเจนเนอเรชั่น 11

เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิกIntel® Iris® Plus

กราฟิก UHD Intel®สําหรับเจนเนอเรชั่น 10

เจนเนอเรชั่น 9กราฟิก UHD Intel® 630
เจนเนอเรชั่น 8

กราฟิก HD Intel® 630

กราฟิกIntel® Iris® Plus 645

กราฟิกIntel® Iris® Plus 655

กราฟิก UHD Intel® 615

กราฟิก UHD Intel® 617

กราฟิก UHD Intel® 620

กราฟิก UHD Intel® 630

กราฟิก UHD Intel®สําหรับเจนเนอเรชั่น 8

เจนเนอเรชั่น 7

กราฟิก HD Intel® 615

กราฟิก HD Intel® 620

กราฟิก HD Intel® 630

กราฟิกIntel® Iris® Plus 640

กราฟิกIntel® Iris® Plus 650

เจนเนอเรชั่น 6

กราฟิก HD Intel® 520

กราฟิก HD Intel® 530

กราฟิก HD Intel® 540

กราฟิกIntel® Iris® 550

กราฟิก Intel® Iris® Pro 580

กราฟิก HD Intel® 515

เจนเนอเรชั่น 5

กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200

กราฟิกIntel® Iris® 6100

กราฟิก HD Intel® 6000

กราฟิก HD Intel® 5500

กราฟิก HD Intel® 5300

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีค้นหากราฟิก Intel® ที่รองรับโปรเซสเซอร์ของฉันในตัว