กราฟิก HD สําหรับแล็ปท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007420

08/01/2024

ตารางด้านล่างแสดงรายการ Intel® Core™เจนเนอเรชั่นและกราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel®ที่รองรับสําหรับแล็ปท็อปโปรเซสเซอร์ Intel®

ระบุโปรเซสเซอร์ Intel ของคุณและระบุเจนเนอเรชั่นและตรวจสอบข้อมูลด้านล่าง

Laptops

แล็ปท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™

กราฟิกโปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ (เจนเนอเรชั่น 14) สําหรับแล็ปท็อป กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 14
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ (ซีรีส์ 1) สําหรับแล็ปท็อป กราฟิก Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra (ซีรีส์ 1) สําหรับแล็ปท็อป

กราฟิก Intel®

กราฟิก Intel® Arc™


โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 N-ซีรีส์ สําหรับแล็ปท็อป
กราฟิก UHD Intel®

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 13

กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13


โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 13

กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 13

กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 13

กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 12

กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 12

กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 12

กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 12

กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 11

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 11

กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 11

กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 11 กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 10 กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิก Intel® Iris® Plus

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิก Intel® Iris® Plus

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิก Intel® Iris® Plus

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิก UHD Intel® 615

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 9 กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 9 กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 9 กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 8 กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8

กราฟิก UHD Intel® 630

กราฟิก UHD Intel® 620

กราฟิก UHD Intel® 615

กราฟิก Intel® Iris® Plus 655

กราฟิก Intel® Iris® Plus 645

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8

กราฟิก UHD Intel® 630

กราฟิก UHD Intel® 620

กราฟิก UHD Intel® 615

กราฟิก UHD Intel® 617

กราฟิก Intel® Iris® Plus 655

กราฟิก Intel® Iris® Plus 645

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 8

กราฟิก UHD Intel® 630

กราฟิก UHD Intel® 620

กราฟิก Intel® Iris® Plus 655

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7

กราฟิก HD Intel® 615

กราฟิก HD Intel® 620

กราฟิก HD Intel® 630

กราฟิก Intel® Iris® Plus 640

กราฟิก Intel® Iris® Plus 650

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6

กราฟิก HD Intel® 520

กราฟิก HD Intel® 530

กราฟิก HD Intel® 540

กราฟิก Intel® Iris® 550

กราฟิก Intel® Iris® Pro 580

กราฟิก HD Intel® 515

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 5

กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200

กราฟิก Intel® Iris® 6100

กราฟิก HD Intel® 6000

กราฟิก HD Intel® 5500

กราฟิก HD Intel® 5300

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีค้นหากราฟิก Intel® แบบบูรณาการที่โปรเซสเซอร์ของฉันรองรับ