กราฟิก HD สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™แล็ปท็อป

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007420

02/02/2023

ตารางด้านล่างแสดงรายการเจนเนอเรชั่น Intel® Core™และ Intel® Processor Graphics โปรเซสเซอร์ Intel สําหรับแล็ปท็อปที่รองรับ

ระบุโปรเซสเซอร์ Intel ของคุณและระบุเจนเนอเรชั่นของ โปรเซสเซอร์และค้นหาข้อมูลด้านล่าง

Laptops

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™

กราฟิกโปรเซสเซอร์


โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 13

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13


โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 13

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 13

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 13

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 12

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 12

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 12

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 12

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 11

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 11

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 11

รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 11กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 10กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิก Intel® Iris® Plus

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิก Intel® Iris® Plus

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิก Intel® Iris® Plus

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10

กราฟิก UHD Intel® 615

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 9กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 9กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 9กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 8กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8

กราฟิก UHD Intel® 630

กราฟิก UHD Intel® 620

กราฟิก UHD Intel® 615

กราฟิก Intel® Iris® Plus 655

กราฟิก Intel® Iris® Plus 645

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8

กราฟิก UHD Intel® 630

กราฟิก UHD Intel® 620

กราฟิก UHD Intel® 615

กราฟิก UHD Intel® 617

กราฟิก Intel® Iris® Plus 655

กราฟิก Intel® Iris® Plus 645

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 8

กราฟิก UHD Intel® 630

กราฟิก UHD Intel® 620

กราฟิก Intel® Iris® Plus 655

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7

กราฟิก HD Intel® 615

กราฟิก HD Intel® 620

กราฟิก HD Intel® 630

กราฟิก Intel® Iris® Plus 640

กราฟิก Intel® Iris® Plus 650

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6

กราฟิก HD Intel® 520

กราฟิก HD Intel® 530

กราฟิก HD Intel® 540

กราฟิก Intel® Iris® 550

กราฟิก Intel® Iris® Pro 580

กราฟิก HD Intel® 515

โปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อป Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 5

กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200

กราฟิก Intel® Iris® 6100

กราฟิก HD Intel® 6000

กราฟิก HD Intel® 5500

กราฟิก HD Intel® 5300

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีค้นหากราฟิก Intel® ที่รองรับโปรเซสเซอร์ของฉันในตัว