คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RS2BL080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007409

13/07/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คู่มือนี้เป็นการอ้างอิงฮาร์ดแวร์และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller RS2BL080 ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์แบบ

ชื่อไฟล์: E64386003_RS2BL080_Hardware_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๗๔๔ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*