คู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BT

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007387

04/02/2020

เอกสารคู่มือผู้ใช้การติดตั้งอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ใช้ที่มีการอ้างอิงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการสร้าง Intel® Server Board ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ตารางด้านล่างแสดงระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ซีรี่ส์ P4304BT

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTคู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*