วิธีกําหนดค่าตัวเลือกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสําหรับตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ซีรีส์ 5000

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007386

08/12/2023

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีกําหนดค่าตัวเลือกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ซีรีส์ 5000

หมาย เหตุ
 • ซอฟต์แวร์ RAID = Intel® Embedded Server RAID Technology II, การใช้โปรเซสเซอร์ระบบและหน่วยความจํา
 • RAID ฮาร์ดแวร์ = Intel® Integrated Server RAID โดยใช้โปรเซสเซอร์ Intel® 333 I/O เฉพาะ และหน่วยความจําเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่โดดเด่น

ตัวเลือกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SKU ที่รองรับ วิธีเปิดใช้งานใน BIOS โปรแกรม ควบคุม ยูทิลิตี้การกําหนดค่า
SATA รุ่นเก่า (ไม่ใช่ RAID) SKU ทั้งหมด
 1. เลือก การกําหนดค่าคอนโทรลเลอร์ > ATA ขั้นสูง
 2. ตั้งค่า On board SATA Controller เป็น โหมดเปิดใช้งาน และ SATA เป็นโหมดดั้งเดิม
ระบบปฏิบัติการที่ฝังอยู่ N/A
SATA AHCI (ไม่ใช่ RAID) SKU ทั้งหมด
 1. เลือก การกําหนดค่าคอนโทรลเลอร์ > ATA ขั้นสูง
 2. ตั้งค่า On board SATA Controller เป็น เปิดใช้งาน
 3. ตั้ง โหมด SATA เป็น ปรับปรุงใหม่
 4. ตั้งโหมด AHCI เป็น เปิดใช้งาน
ไดรเวอร์ AHCI SATA1 N/A
Direct SAS (ไม่ใช่ RAID) ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID
 1. เลือก Advanced > Mass Storage Controller Configuration > Direct SAS
 2. ตั้งค่า SAS Controller เป็น เปิดใช้งาน
 3. ตั้งค่า SAS เป็น SW RAID เป็น ปิดใช้งาน
ไดรเวอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAS1 N/A
ซอฟต์แวร์ SATA RAID 0, 1, 10 (ESB2) ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID
 1. เลือก การกําหนดค่าคอนโทรลเลอร์ > ATA ขั้นสูง
 2. ตั้งค่า On board SATA Controller เป็น เปิดใช้งาน
 3. ตั้ง โหมด SATA เป็น ปรับปรุงใหม่
 4. ตั้งค่ากําหนดค่า SATA เป็น RAID เป็น เปิดใช้งาน
ไดรเวอร์ RAID ซอฟต์แวร์ SATA และ SAS1 กด <Ctrl>-<E> ระหว่างการบูตเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตีการกําหนดค่า Intel® Embedded Server RAID Technology II
ซอฟต์แวร์ SATA RAID 5 (ESB2) ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID AXXRAKSW5 ติดตั้ง (การสั่งซื้อทางเลือก) ไดรเวอร์ RAID ซอฟต์แวร์ SATA และ SAS1 กด <Ctrl>-<E> ระหว่างการบูตเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตีการกําหนดค่า Intel® Embedded Server RAID Technology II
ซอฟต์แวร์ SAS RAID 0, 1, 10 (LSI1064e) ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID
 1. เลือก Advanced > Mass Storage Controller Configuration > Direct SAS
 2. ตั้งค่า SAS Controller เป็น เปิดใช้งาน
 3. ตั้งค่า SAS เป็น SW RAID เป็น เปิดใช้งาน
ไดรเวอร์ RAID ซอฟต์แวร์ SATA และ SAS1 กด <Ctrl>-<E> ระหว่างการบูตเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตีการกําหนดค่า Intel® Embedded Server RAID Technology II
ซอฟต์แวร์ SAS RAID 5 (LSI1064e) ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID AXXRAKSW5 ติดตั้ง (การสั่งซื้อทางเลือก) ไดรเวอร์ RAID ซอฟต์แวร์ SATA และ SAS1 กด <Ctrl>-<E> ระหว่างการบูตเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตีการกําหนดค่า Intel® Embedded Server RAID Technology II
SAS Software RAID 0, 1, 10 (LSI1068) ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID
 1. เลือก Advanced > Mass Storage Controller Configuration > Direct SAS
 2. ตั้งค่า SAS Controller เป็น เปิดใช้งาน
 3. ตั้งค่า SAS เป็น SW RAID เป็น เปิดใช้งาน
ไดรเวอร์ RAID ซอฟต์แวร์ SATA และ SAS1 กด <Ctrl>-<E> ระหว่างการบูตเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตีการกําหนดค่า Intel® Embedded Server RAID Technology II
SAS Hardware RAID 0, 1, 10, 5, 50 (LSI1068 &IOP80333) ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID ใช้ Intel® RAID activation key, AXXRAK18E และ DDR2 Mini DIMM ที่ติดตั้งไว้
 1. เลือก การกําหนดค่าคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ >ขั้นสูง
 2. ตั้งค่า เปิดใช้งาน SROMBSAS18E Intel® เป็น เปิดใช้งาน
ไดรเวอร์ SAS HW RAID1 กด <Ctrl>-<G> ระหว่างการบู๊ตเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตี ชุดควบคุม Raid Controller ของ Intel® 2
Intel® RAID Controller ดูรายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่เหมาะสม ติดตั้ง Intel® RAID Controller ไดรเวอร์ Intel® RAID Controller กด <Ctrl>-<G> ระหว่างการบูตเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตี้ ชุดควบคุม Raid Controller ของ Intel® หรือ ชุดควบคุม Raid Controller ของ Intel® 2 ขึ้นอยู่กับ Intel® RAID Controller ติดตั้ง

หมาย เหตุ หากลิงก์ไดรเวอร์นําคุณไปยังรายการไดรเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไดรเวอร์ที่ถูกต้องสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ซีรีส์ 5000

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ RAID ซีรีส์ Intel® 5000
ตารางข้อมูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ตระกูลชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 5000