วิธีการกำหนดค่าตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลสำหรับตระกูล Intel® Server Board ๕๐๐๐ซีรี่ส์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007386

11/02/2020

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®๕๐๐๐ซีรี่ส์

หมาย เหตุ
 • ซอฟต์แวร์ RAID = Intel® Embedded Server RAID Technology II, การใช้งานโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำระบบ
 • ฮาร์ดแวร์ RAID = Intel® Integrated Server RAID โดยใช้โปรเซสเซอร์ Intel®๓๓๓ i/o ที่ทุ่มเทและหน่วยความจำเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่โดดเด่น

 

ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลSku ที่รองรับวิธีการเปิดใช้งานใน BIOSโปรแกรม ควบคุมยูทิลิตี้การกำหนดค่า
SATA รุ่นเก่า (ที่ไม่ใช่ RAID)Sku ทั้งหมด
 1. เลือกการกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ ATAขั้นสูง
 2. ตั้งค่าบนบอร์ด sata ในตัวเพื่อเปิดใช้งานและโหมด sataไปสู่รุ่นเก่า
ระบบปฏิบัติการแบบฝังN/A
SATA AHCI (ไม่ใช่ RAID)Sku ทั้งหมด
 1. เลือกการกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ ATAขั้นสูง
 2. ตั้งค่าไว้ที่คอนโทรลเลอร์ SATA บนบอร์ดเพื่อเปิดใช้งาน
 3. ตั้งค่าโหมด SATAเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 4. ตั้งโหมด AHCIเพื่อเปิดใช้งาน
ไดรเวอร์ AHCI SATA1.6N/A
SAS โดยตรง (ไม่ใช่ RAID)ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID
 1. เลือกการกำหนดค่าตัวควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขั้นสูง> SAS โดยตรง
 2. ตั้งค่าตัวควบคุม SASเพื่อเปิดใช้งาน
 3. ตั้งค่าคอนฟิก SAS เป็น SW RAIDเพื่อปิดใช้งาน
ไดรเวอร์การจัดเก็บข้อมูล SAS1N/A
ซอฟต์แวร์ SATA RAID 0, 1, 10 (ESB2)ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID
 1. เลือกการกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ ATAขั้นสูง
 2. ตั้งค่าไว้ที่คอนโทรลเลอร์ SATA บนบอร์ดเพื่อเปิดใช้งาน
 3. ตั้งค่าโหมด SATAเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 4. ตั้งค่าSATA เป็น RAIDเพื่อเปิดใช้งาน
ไดรเวอร์ RAID และ SATA ซอฟต์แวร์ RAID1กด < Ctrl > < E > ระหว่างการบูตของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตี้การกำหนดค่า Intel® Embedded Server RAID Technology II
ซอฟต์แวร์ SATA RAID 5 (ESB2)ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAIDติดตั้ง AXXRAKSW5 (การสั่งซื้อที่ไม่จำเป็น)ไดรเวอร์ RAID และ SATA ซอฟต์แวร์ RAID1กด < Ctrl > < E > ระหว่างการบูตของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตี้การกำหนดค่า Intel® Embedded Server RAID Technology II
SAS ซอฟท์แว RAID 0, 1, 10 (LSI1064e)ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID
 1. เลือกการกำหนดค่าตัวควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขั้นสูง> SAS โดยตรง
 2. ตั้งค่าตัวควบคุม SASเพื่อเปิดใช้งาน
 3. ตั้งค่าคอนฟิก SAS เป็น SW RAIDเพื่อเปิดใช้งาน
ไดรเวอร์ RAID และ SATA ซอฟต์แวร์ RAID1กด < Ctrl > < E > ระหว่างการบูตของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตี้การกำหนดค่า Intel® Embedded Server RAID Technology II
SAS ซอฟต์แวร์ RAID 5 (LSI1064e)ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAIDติดตั้ง AXXRAKSW5 (การสั่งซื้อที่ไม่จำเป็น)ไดรเวอร์ RAID และ SATA ซอฟต์แวร์ RAID1กด < Ctrl > < E > ระหว่างการบูตของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตี้การกำหนดค่า Intel® Embedded Server RAID Technology II
SAS ซอฟท์แว RAID 0, 1, 10 (LSI1068)ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAID
 1. เลือกการกำหนดค่าตัวควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขั้นสูง> SAS โดยตรง
 2. ตั้งค่าตัวควบคุม SASเพื่อเปิดใช้งาน
 3. ตั้งค่าคอนฟิก SAS เป็น SW RAIDเพื่อเปิดใช้งาน
ไดรเวอร์ RAID และ SATA ซอฟต์แวร์ RAID1กด < Ctrl > < E > ระหว่างการบูตของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตี้การกำหนดค่า Intel® Embedded Server RAID Technology II
ฮาร์ดแวร์ SAS RAID 0, 1, 10, 5, ๕๐ (LSI1068 & IOP80333)ดูเมทริกซ์การสนับสนุน RAIDใช้คีย์การเปิดใช้งาน Intel® RAID AXXRAK18E และ DIMM Mini DIMM ที่ติดตั้งไว้
 1. เลือกการกำหนดค่าตัวควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขั้นสูง
 2. ตั้งค่าเปิดใช้งาน Intel® SROMBSAS18Eเพื่อเปิดใช้งาน
SAS ไดร์เวอร์ RAID HW1กด < > < G > ระหว่างเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นระบบเพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตีชุดควบคุม Raid Controller ของ Intel®2
Intel® RAID Controllerดูรายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board ที่เหมาะสมติดตั้ง Intel® RAID Controllerไดรเวอร์ Intel® RAID Controllerกด < > < G > ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ boot เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตีชุดควบคุม Raid Controller ของ Intel®หรือชุดควบคุม Raid Controller ของ Intel®2ขึ้นอยู่กับ Intel® RAID Controller ที่ติดตั้งไว้

 

หมาย เหตุหากการเชื่อมต่อไดรเวอร์นำคุณไปยังรายการไดรเวอร์โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกไดรเวอร์ที่ถูกต้องสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®๕๐๐๐ซีรี่ส์

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ Intel®๕๐๐๐ซีรี่ส์เซิร์ฟเวอร์ RAID Intel
ตารางข้อมูลตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ชิปเซ็ต Intel®๕๐๐๐ซีรี่ส์