กฎการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบโต้ตอบสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2600GZ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007365

13/07/2017

เครื่องมือการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบโต้ตอบพร้อมใช้งานสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2600GZ ดู รหัสช่องหน่วยความจำและกฎของประชากร สำหรับรูปแบบช่องเสียบหน่วยความจำที่รองรับหน่วยความจำและความเข้ากันได้

interactive memory configuration tool