มีอะไรในกล่องสําหรับชุด Intel® NUC DN2820FYKH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007337

15/05/2023

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

 • ชุด Intel® NUC DN2820FYKH พร้อมกับติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้ไว้แล้ว:
  • Intel® NUC Board DN2820FYB พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2820 หรือ N2830 แบบบัดกรี
  • อะแดปเตอร์ Intel® Wireless-N 7260 (ติดตั้งไว้ในช่องใส่มินิการ์ด)
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • สายไฟและสายข้อมูล SATA
 • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 12V พร้อมอุปกรณ์ติดปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
 • โครง VESA พร้อมสกรูติดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซีสองตัว
 • โปสเตอร์การผนวกรวม

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่อง และต้องระบุแยกต่างหาก: