อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1600JP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007312

13/07/2017

อะไหล่และคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน
คู่มืออ้างอิงที่ช่วยลูกค้าสั่งซื้อส่วนประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่าบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1600JP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ขนาด: 1.39 MB
วันที่: พฤษภาคม 2015

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF