รายการระบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ Intel® RAID ที่ผ่านการทดสอบสำหรับ RES2SV240 แผ่ขยาย

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007303

12/07/2017

รายชื่อระบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ RAID และโมดูลที่ Intel ทดสอบสำหรับการใช้งานร่วมกับการ์ด RAID ที่มีการแผ่ขยายนี้

ขนาดไฟล์: ๒๖๒ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๗.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*