คู่มือบริการสําหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000IP, ตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000IP และ Intel® Workstation System P4300CR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007301

19/04/2024

คู่มือบริการนี้มีขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา การอัปเกรด และการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์

ผลิตภัณฑ์ คู่มือ
ตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000IP
และตระกูล Intel® Workstation System P4300CR
คู่มือบริการ (PDF) icon
ขนาด: 5.36 MB
วันที่: กรกฎาคม 2013
ตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000IP คู่มือบริการ (PDF) icon
ขนาด: 8.15 MB
วันที่: พฤษภาคม 2012

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*