คู่มือการให้บริการสำหรับตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000M

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007275

12/07/2017

คู่มือบริการ (PDF)icon
คู่มือบริการนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000M


ชื่อไฟล์: G30559005_P4000M_SG_R1_3. pdf
ขนาด: ๗.๕๒ MB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*