ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูล Intel® Server Board S1400FP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007259

12/07/2017

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคอธิบายถึงคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงสำหรับตระกูล Intel® Server Board S1400FP อัพเดทข้อมูลจำเพาะให้ errata ผลิตภัณฑ์การเปลี่ยนแปลงเอกสารและการแก้ไข

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๕,๕๗๘ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๒.๐

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๑๑๔ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*