ส่งออกเมตริกการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Itanium®และโปรเซสเซอร์ Pentium®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007250

02/04/2020

หมาย เหตุสำหรับโปรเซสเซอร์ที่ไม่เป็นสาธารณะหรือคำถามอื่นใดส่งแอพและติดต่อสอบถามทางอีเมลไปยังexport.classification@intel.com

หน้าหลักของเมทริกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Intel®ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ส่งออก 

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium®
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® II
โปรเซสเซอร์ intel® Pentium® Xeon Xeon
โปรเซสเซอร์ Pentium® II OverDrive®
โปรเซสเซอร์ Pentium® Pro
โปรเซสเซอร์ Pentium®ที่มีเทคโนโลยี™ MMX
โปรเซสเซอร์ Pentium®
โปรเซสเซอร์ Intel486™
โปรเซสเซอร์ Intel386™
โปรเซสเซอร์ Intel® i960
โปรเซสเซอร์ Intel®๘๖๐

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium®

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
130nm
N/A1 GHz4.000.0012
N/A๑.๓๐ GHz5.200.00156
N/A๑.๔๐ GHz5.600.00168
N/A๑.๕๐ GHz6.000.0018
180nm
N/A๘๐๐ MHz3.200.00096
N/A๗๓๓ MHz2.930.0008796

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
N/A๑.๔๐ GHz2.800.00084
N/A๑.๒๖ GHz2.520.000756
N/A๑.๑๓ GHz2.260.000678
N/A1 GHz2.000.0006
N/A๙๓๓ MHz1.870.0005598
N/A๙๐๐ MHz1.800.00054
N/A๘๖๖ MHz1.730.0005196
N/A๘๕๐ MHz1.700.00051
N/A๘๐๐ MHz1.600.00048
N/A๗๕๐ MHz1.500.00045
N/A๗๓๓ MHz1.470.0004398
N/A๗๐๐ MHz1.400.00042
N/A๖๖๗ MHz1.330.0004002
N/A๖๕๐ MHz1.300.00039
N/A๖๐๐ MHz1.200.00036
N/A๕๕๐ MHz1.100.00033
N/A๕๓๓ MHz1.070.0003198
N/A๕๐๐ MHz1.000.0003
N/A๔๕๐ MHz0.900.00027
N/A๔๐๐ MHz0.800.00024

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® II

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
N/A๔๕๐ MHz0.450.000135
N/A๔๐๐ MHz0.400.00012

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2 Xeon®

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
N/A๔๕๐ MHz0.450.000135
N/A๔๐๐ MHz0.400.00012
N/A๓๕๐ MHz0.350.000105
N/A๓๓๓ MHz0.330.0000999
N/A๓๐๐ MHz0.300.00009
N/A๒๖๖ MHz0.270.0000798
N/A๒๓๓ MHz0.230.0000699

 

โปรเซสเซอร์ Pentium® II OverDrive®

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
N/A๓๓๓ MHz0.330.0000999
N/A๓๐๐ MHz0.300.00009

 

โปรเซสเซอร์ Pentium® Pro

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
N/A๒๐๐ MHz0.200.00006
N/A๑๘๐ MHz0.180.000054
N/A๑๖๖ MHz0.170.0000498
N/A๑๕๐ MHz0.150.000045
N/A๑๓๓ MHz0.130.0000399
N/A๑๒๐ MHz0.120.000036

 

โปรเซสเซอร์ Pentium®ที่มีเทคโนโลยี™ MMX

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
N/A๒๖๖ MHz0.270.0000798
N/A๒๓๓ MHz0.230.0000699
N/A๒๐๐ MHz0.200.00006
N/A๑๘๐ MHz0.180.000054
N/A๑๖๖ MHz0.170.0000498
N/A๑๕๐ MHz0.150.000045
N/A๑๓๓ MHz0.130.0000399

 

โปรเซสเซอร์ Pentium®

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
N/A๒๓๓ MHz0.230.0000699
N/A๒๐๐ MHz0.200.00006
N/A๑๘๐ MHz0.180.000054
N/A๑๖๖ MHz0.170.0000498
N/A๑๕๐ MHz0.150.000045
N/A๑๓๓ MHz0.130.0000399
N/A๑๒๐ MHz0.120.000036
N/A๑๐๐ MHz0.100.00003
N/A๙๐ MHz0.090.000027
N/A๗๕ MHz0.080.0000225
N/A๖๖ MHz0.070.0000198
N/A๖๐ MHz0.060.000018

 

โปรเซสเซอร์ Intel486™

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
80486DX๕๐ MHz0.050.000015
80486DX๓๓ MHz0.030.0000099
80486DX25 MHz0.030.0000075
80486DX2๘๐ MHz0.080.000024
80486DX2๖๖ MHz0.070.0000198
80486DX2๕๐ MHz0.050.000015
80486DX2๔๐ MHz0.040.000012
80486DX4๑๐๐ MHz0.100.00003
80486DX4๗๕ MHz0.080.0000225
80486SL๓๓ MHz0.000
80486SL25 MHz0.000
80486SX๓๓ MHz0.000
80486SX25 MHz0.000
80486SX20 MHz0.000
80486SX16 MHz0.000
80486SX2๖๖ MHz0.000
80486SX2๕๐ MHz0.000

 

โปรเซสเซอร์ Intel386™

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
80386DX๓๓ MHz0.000
80386DX25 MHz0.000
80386DX20 MHz0.000
80386DX16 MHz0.000
80386CX๔๐ MHz0.000
80386CX๓๓ MHz0.000
80386CX25 MHz0.000
80386CX20 MHz0.000

 

โปรเซสเซอร์ Intel® i960

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
80960JT๑๐๐ MHz0.000
80960CA๔๐ MHz0.000
80960CA๓๓ MHz0.000
80960CA25 MHz0.000
80960CA16 MHz0.000
80960CF๔๐ MHz0.000
80960CF๓๓ MHz0.000
80960CF25 MHz0.000
80960CF16 MHz0.000
80960KA25 MHz0.000
80960KA20 MHz0.000
80960KA16 MHz0.000
80960KA10 MHz0.000
80960KB25 MHz0.030.0000075
80960KB20 MHz0.020.000006
80960KB16 MHz0.020.0000048
80960KB10 MHz0.010.000003
80960SA20 MHz0.000
80960SA16 MHz0.000
80960SA10 MHz0.000
80960SB16 MHz0.020.0000048
80960SB10 MHz0.010.000003
80960XA25 MHz0.000
80960XA20 MHz0.000
80960XA16 MHz0.000

 

โปรเซสเซอร์ Intel® i860

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาGFLOPS
แอพพลิเคชั่น WT
80860XP๕๐ MHz0.000
80860XP๔๐ MHz0.000
80860XR๔๐ MHz0.000
80860XR๓๓ MHz0.000
80860XR25 MHz0.000