คู่มือผู้ใช้ล็อกเหตุการณ์ระบบ (SEL) สำหรับ S7000FC4UR, X38MLST, S5400SF, S3200SH, S5500/S5520 และ S3420GP

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007245

12/07/2017

รุ่นนี้มีผลกับ S7000FC4UR, X38MLST, S5400SF, S3200SH, S5500/S5520 และ S3420GP


ดูเวอร์ชันสำหรับ S1200, S1400, S1600, S2400, S2600, S4600

 

คู่มือผู้ใช้ตัวแสดงบันทึกเหตุการณ์ของระบบicon
คู่มือผู้ใช้ Intel® Log Log System Log (SEL) จะอธิบายวิธีการ:

  • ติดตั้งและเปิดใช้งาน Intel® SEL viewer
  • ดูระเบียน SEL
  • บันทึกเซลไปยังไฟล์
  • ถอนการติดตั้งตัวแสดง SEL


ชื่อไฟล์: SEL_Viewer_User_Guide_E1246107. pdf
ขนาดไฟล์: ๔๕๒ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๐
ฉบับปรับปรุง: 007

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*