การล้างรหัสผ่าน BIOS บน Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007242

24/01/2024

ข้อ ควร ระวัง
Caution icon
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต ให้ปิดและถอดคอมพิวเตอร์ของคุณออกจากเต้าเสียบไฟก่อนเปิดฝาครอบเสมอ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อปิดอยู่
 2. ถอดคอมพิวเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ
 3. ถอดฝาครอบคอมพิวเตอร์ออก
หมาย เหตุ ดูหัวข้อชื่อ จัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS ของ ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับรุ่น Intel NUC ของคุณเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

การล้างรหัสผ่าน

สําหรับรุ่นเหล่านี้ คำ แนะ นำ
รุ่นที่สอง (โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 4) และ Intel® NUC รุ่นที่ใหม่กว่า
 1. ค้นหาและลบ จัมเปอร์การตั้งค่าออนบอร์ด
 2. เสียบ ปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. คอมพิวเตอร์จะแสดงเมนูการกําหนดค่า
 4. เลือก [2] ล้างรหัสผ่าน BIOS ผู้ใช้และผู้ควบคุม
 5. ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และ ถอดออกจาก แหล่งจ่ายไฟ
 6. วางจัมเปอร์การกําหนดค่ากลับไปที่ตําแหน่งเดิม
 7. ปิด ฝาครอบ
 8. เสียบ เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

รุ่น Intel NUC รุ่นแรก:

D33217CK
D33217GKE
DCP847SKE
D53427RKE
DC3217BY
DC3217IYE
DCCP847DYE
DC53427HYE

 1. หาจัมเปอร์การกําหนดค่าสีเหลืองบนมาเธอร์บอร์ด
 2. ย้ายจัมเปอร์การกําหนดค่าจากพินเริ่มต้น 1-2 ไปยังพิน 2-3
  Configuration jumper
 3. เสียบเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  หมาย เหตุ คอมพิวเตอร์จะเริ่มทํางานในโหมดบํารุงรักษาของ Visual BIOS
 4. เลือก โหมดการบํารุงรักษา ระบบจะแสดงพรอมต์โหมดการบํารุงรักษา
 5. เลือก ล้างรหัสผ่านของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ พร้อมท์ยืนยันจะแสดงขึ้น เลือก ใช่
 6. ปิดพร้อมท์ โหมดการบํารุงรักษา
 7. กด F10 เพื่อบันทึกค่าปัจจุบันและออกจากการตั้งค่า พร้อมท์ยืนยันจะแสดงขึ้น เลือก ใช่
 8. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดออกจากแหล่งจ่ายไฟ
 9. วางจัมเปอร์การกําหนดค่ากลับไปที่ตําแหน่งเดิม
 10. ปิดฝาครอบ
 11. เสียบเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์