เอกสารข้อมูลเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3400 5500 5600

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007233

12/07/2017

เอกสารข้อมูลบน Turbo Boost โดยใช้โปรเซสเซอร์ที่ใช้พลังงานต่ํา (PDF) icon
อธิบายการทํางานเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost และสาเหตุที่ความถี่คอร์ปฏิบัติการของโปรเซสเซอร์ที่ใช้พลังงานต่ําบางส่วนอาจลดลงจากความถี่สูงสุดของ Turbo Boost เมื่อโหลดคอร์โปรเซสเซอร์ระบบใกล้ 100% บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

ขนาด: 67 KB
วันที่: เมษายน 2010

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*