เอกสารไวท์เปเปอร์ Intel® Turbo Boost Technology สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๓๔๐๐๕๕๐๐๕๖๐๐

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007233

12/07/2017

เอกสารไวท์เปเปอร์บน Turbo Boost โดยใช้โปรเซสเซอร์พลังงานต่ำ (PDF)icon
อธิบายถึงการทำงานของเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost และเหตุผลที่ทำให้เกิดความถี่หลักของโปรเซสเซอร์ที่ใช้พลังงานต่ำบางอย่างอาจลดลงจากความถี่ Turbo Boost สูงสุดเมื่อโหลดคอร์ของโปรเซสเซอร์ระบบอยู่ใกล้๑๐๐% บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

ขนาดไฟล์:๖๗ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*