ความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากสาเหตุภายนอกบนเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel®

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007223

18/10/2021

ข้อมูลความเสียหายทางกายภาพของโปรเซสเซอร์ (ความเสียหายเนื่องจากสาเหตุภายนอก)

 • หากดำเนินการไม่ถูกต้อง อาจเกิดความเสียหายต่อไปนี้กับผลิตภัณฑ์:
  • การประกอบ
  • การติดตั้ง
  • การใช้งานนอกเหนือจากข้อกำหนดการออกแบบ
  • บรรจุภัณฑ์ หากมีการจัดส่งหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์
 • ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน เราจะตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากภายนอกด้วยสายตา เราคัดกรองผลิตภัณฑ์ด้วยตาเปล่าหรืออาจขยายดู 3 เท่าโดยไม่ใช้เครื่องมือทางกลหรือทางไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ
 • ความเสียหายที่เกิดกับผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่จัดส่งครั้งแรก การดัดแปลงผลิตภัณฑ์จะถือเป็นการละเมิด การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 3 ปีของโปรเซสเซอร์แบบกล่อง Intel®
 • ซ็อกเก็ตเมนบอร์ดอาจมีรอยหลังการใช้งานตามปกติ เรา ไม่ ถือว่าความเสียหายที่เกิดกับผลิตภัณฑ์นี้มีสาเหตุจากภายนอก

ความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดกับผลิตภัณฑ์เนื่องจากสาเหตุภายนอก

อาการข้อบกพร่อง รายละเอียด ตัวอย่าง
ส่วนประกอบสูญหายหรือเสียหาย
 • ส่วนประกอบสูญหายจากตำแหน่งที่กำหนด
 • ส่วนประกอบมีรอยแตก หักและเกิดความเสียหาย

ส่วนประกอบสูญหาย

ภาพบน: ส่วนประกอบสูญหาย
ตัวกระจายความร้อนเกิดความเสียหาย แตกและมีรอยขีดข่วน
ที่ตัวกระจายความร้อน ปฏิเสธการส่งคืนหากพบ:
 • รอยแตก
 • รอยหัก
 • เครดิต
 • รอยแตกที่มุม
 • การลอก
 • พองตัว
ปฏิเสธการส่งคืนหากรอยขีดข่วนลึกจนมองเห็นโลหะเปลือย
พบว่ามีรอยขีดข่วนลึกถึงตัวกระจายความร้อน

ภาพบน: พบว่ามีรอยขีดข่วนลึกถึงตัวกระจายความร้อน
บรรจุภัณฑ์เสียหายหรือผิดรูป
(บรรจุภัณฑ์ ที่เรียกว่า ซับสเตรต)
บรรจุภัณฑ์มี:
 • รอยแตก
 • รอยตัดลายวงจร
 • ลายวงจรเปิดให้เห็น
 • ตัวป้องกันลอกออกเนื่องจากตกหล่นหรือใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวิธี
รอยแตกหรืองอที่มุม

ภาพบน: รอยแตกหรืองอที่มุม
มีการปนเปื้อนหรือสิ่งแปลกปลอม
มีสิ่งแปลกปลอมบน:
 • แพ็คเกจ
 • แผง Land
สารทำความสะอาดที่อนุญาตให้ใช้ไม่สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้


สิ่งแปลกปลอมบนแผง Land ของโปรเซสเซอร์

ภาพบน: สิ่งแปลกปลอมบนแผง Land ของโปรเซสเซอร์
รอยขีดข่วนลึก พบรอยขีดข่วนลึกทุกส่วนของโปรเซสเซอร์

รอยขีดข่วนลึก

ภาพบน: รอยขีดข่วนลึก
เครื่องหมายเลือนลาง
 • เครื่องหมายลอกออกจนหมด
 • แมทริกซ์ 2D เกิดความเสียหายหรือถูกเปลี่ยนแปลง
เครือ่งหมายลอกออกจนหมด
ภาพบน: เครื่องหมายลอกออกจนหมด
โปรเซสเซอร์เสียหายจากความร้อน ความเสียหายจากความร้อน (เครื่องหมายมีรอยไหม้) บนโปรเซสเซอร์:
 • แพ็คเกจ
 • ส่วนประกอบ
 • แผง Land

โปรเซสเซอร์เสียหายจากความร้อน

ภาพบน: โปรเซสเซอร์เสียหายจากความร้อน
โปรเซสเซอร์ฝาหลุดออกหรือฝาปิดอยู่ ส่วนบนที่เป็น Integrated Heat Spreader (IHS) ถูกถอดออก:
 • ฝาปิด (IHS) แยกออกจากซับสเตรต
 • ฝาปิด (IHS) หลวม
 • ฝาปิด (IHS) มีรอยติดกาวซ้ำอย่างเห็นได้ชัด
 

ดูที่ภาพด้านล่างสำหรับตัวย่อที่ใช้ในตาราง

ตัวย่อที่ใช้ในตาราง