รายงานการทดสอบการตรวจสอบความถูกต้องของฮาร์ดไดรฟ์ของเซิร์ฟเวอร์

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007203

13/07/2017

สำหรับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันจะพบฮาร์ดไดรฟ์ที่เข้ากันได้ใน Intel® Server Configurator Tool

เอกสารนี้จะครอบคลุมเฉพาะ Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์๕๐๐๐ซีรี่ส์และ Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์๓๐๐๐ซีรีส์เท่านั้น มีให้สำหรับข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้น เอกสารนี้จะไม่ได้รับการอัปเดต

รายงานการทดสอบการตรวจสอบความถูกต้องของฮาร์ดไดรฟ์ของเซิร์ฟเวอร์icon
ขนาดไฟล์: ๒๓๖ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๙
ครั้งที่ปรับปรุง:23

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*