อัปเดตข้อมูลจําเพาะสําหรับโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Core และ Intel Celeron® รุ่นเก่า

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007202

05/01/2022

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลิกผลิตแล้ว

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® บนโปรเซสเซอร์ .13 Micron ในแพ็คเกจ Micro-FCPGAอัปเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 299 KB
วันที่: ตุลาคม 2005
รุ่นของไฟล์: 028
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® (0.18μ และ 0.13μ)อัปเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 634 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2006
รุ่นของไฟล์: 054
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ที่ 466 MHz, 433 MHz, 400 MHz, 366 MHz, 333 MHz, 300 MHz และ 266 MHzอัปเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 460 KB
วันที่: ธันวาคม 2002
รุ่นของไฟล์: 039
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® Mอัปเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 458 KB
วันที่: พฤษภาคม 2012
รุ่นของไฟล์: 043
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ T1x00อัปเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 285 KB
วันที่: เมษายน 2008
รุ่นของไฟล์: 001
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme Quad-Core สําหรับโมบายล์
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad สําหรับอุปกรณ์พกพา
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme สําหรับโมบายล์
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo สําหรับอุปกรณ์พกพา
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo สําหรับโมบายล์
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® บนกระบวนการ 45-nm
อัปเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 235 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2008
รุ่นของไฟล์: 004
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 500อัปเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 243 KB
วันที่: มีนาคม 2008
รุ่นของไฟล์: 006
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 400อัปเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 286 KB
วันที่: สิงหาคม 2008
รุ่นของไฟล์: 006
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ลําดับ 200อัปเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 292 KB
วันที่: มกราคม 2008
รุ่นของไฟล์: 002

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*