อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่าสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400SC, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000SC และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000SC

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007198

28/06/2017

อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่า (PDF) ไอคอน
เอกสารนี้เป็นคู่มืออ้างอิงเมื่อคุณสั่งซื้อส่วนประกอบในการปรับตั้งค่าผลิตภัณฑ์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400SC

ขนาด: 1.18 MB
วันที่: ธันวาคม 2013
แก้ไข: 1.8

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*