ยูทิลิตี้การกำหนดค่าระบบสำหรับ Intel® Server Board S1200 Intel® Server Board S2400 Intel® Server Board S2600 และตระกูลผลิตภัณฑ์ W2600CR Intel® Workstation Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007193

28/06/2017

คู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
คู่มือผู้ใช้นี้อธิบายถึงยูทิลิตี้และรายการการกำหนดค่าระบบของ Intel:

  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
  • คำแนะนำในการติดตั้งและการกำหนดค่า
  • คำสั่ง sysconfig

ขนาดไฟล์: ๙๘๘ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*