คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Server Board S1200RP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007164

13/07/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้ภาพรวมของการผสานรวมสำหรับ Intel® Server Board S1200RP การทำสำเนาทางกายภาพของคู่มือนี้จะรวมอยู่ในบอร์ดและระบบด้วย

ชื่อไฟล์: 522970_G83551_002_S1200RP_QSUG. pdf
ขนาด: ๖.๕๒ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*