เครื่องมือจําลอง RAID สําหรับคอนโซล INTEL® EMBEDDED SERVER RAID TECHNOLOGY II BIOS

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007159

25/04/2024

RAID แบบใช้โฮสต์นี้ใช้ชิปเซ็ต โปรเซสเซอร์ และหน่วยความจําของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้โหมด RAID 0, 1 และ 10 RAID 5 มาพร้อมกับ Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5 เสริม

เครื่องมือจําลอง RAID จะจําลองสภาพแวดล้อมของ Intel Embedded Server RAID Technology II BIOS Console โดยไม่จําเป็นต้องติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ ดู ข้อกําหนดการใช้งาน ของ Intel