เพิ่มและเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007155

25/03/2019

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Windows 7 *
 1. ค้นพบอุปกรณ์:
  1. เปิดอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth®และนำไปไว้ในสถานะที่สามารถมองเห็นได้ ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณสำหรับคำแนะนำ
  2. ที่ด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้คลิกไอคอนถาด Bluetooth แล้วคลิก เพิ่มอุปกรณ์ กระบวนการค้นหาจะแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีเทคโนโลยี Bluetooth ที่พบในช่วงของคอมพิวเตอร์
 2. จับคู่และสร้างลิงก์ที่ปลอดภัยด้วยอุปกรณ์:
  1. ในหน้าต่าง เพิ่มอุปกรณ์ ให้คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์ของคุณแล้วคลิก ถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์และการตั้งค่าความปลอดภัยคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้จับคู่กับอุปกรณ์ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่มีเทคโนโลยี Bluetooth จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์หรือจับคู่เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อก่อนที่คุณจะสามารถค้นหาบริการได้
  2. เมื่อได้รับแจ้งให้คลิกใช่เพื่อยืนยันว่ารหัส PIN ลับจะเหมือนกันและจากนั้นคลิกถัดไป รหัส PIN ต้องเหมือนกันเพื่อให้จับคู่ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันรหัส PIN บนอุปกรณ์ได้เช่นกัน ข้อความในหน้าต่างเพิ่มอุปกรณ์ยืนยันการจับคู่ที่ประสบความสำเร็จ หากต้องการดูอุปกรณ์ที่เพิ่มให้คลิกเริ่ม ≫ แผงควบคุม > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับบริการ:
  1. คลิกไอคอนเทรย์bluetoothแล้วคลิกแสดงอุปกรณ์ Bluetooth
  2. คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดหน้าต่างบริการ เลือกจากบริการที่นำเสนอเช่นเรียกดูโฟลเดอร์ระยะไกลหรือฟังเพลง
Windows 8 * และใหม่กว่า
 1. ค้นพบอุปกรณ์:
  1. เปิดอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยี Bluetooth®และวางไว้ในสถานะที่สามารถมองเห็นได้ ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณสำหรับคำแนะนำ
  2. ที่ด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้คลิกไอคอนถาดBluetoothแล้วคลิกเพิ่มอุปกรณ์
 2. จับคู่และสร้างลิงก์ที่ปลอดภัยด้วยอุปกรณ์:
  1. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์และการตั้งค่าความปลอดภัยคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้จับคู่กับอุปกรณ์
  2. เมื่อได้รับแจ้งให้คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่ารหัส PIN ลับจะเหมือนกัน รหัส PIN ต้องเหมือนกันเพื่อให้จับคู่ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันรหัส PIN บนอุปกรณ์ได้เช่นกัน
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์® Bluetooth
ซิงโครไนซ์ข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน® Bluetooth
การจัดการและการกำหนดค่า Bluetooth®