อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5520UR

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007144

13/07/2017

คู่มือนี้อธิบายส่วนประกอบที่จำเป็นในการปรับตั้งค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5520UR รวมถึง SR1600UR, SR1625UR, SR2600UR และ SR2625UR เอกสารถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึง:

  • รหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ระบบ
  • รหัสการสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เสริม
  • ซอฟต์แวร์ Intel® System Management
  • คู่มือการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ VMware vSphere* Virtualization

อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่า (PDF) ไอคอน
ชื่อไฟล์: s5520ur_config_guide_rev_32.pdf
ขนาด: 1.47 KB
วันที่: กรกฎาคม 2012

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF