ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สำหรับระบบ Intel® Modular Server

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007135

17/04/2020

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเหล่านี้ (TPS) อธิบายคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงสำหรับระบบ Intel® Modular Server ที่ระบุไว้ด้านล่าง

ระบบ Intel® Modular Server
MFSYS25, 25V2 และ๓๕ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๒,๕๘๑ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๑
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๗
MFS5000SIข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๑,๓๒๑ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๙
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๔
MFS5520VIข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๑,๙๕๖ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๐
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๕
อัพเดทข้อมูลจำเพาะ

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะ errata และการอัพเดตเอกสาร
ขนาดไฟล์: ๗๑๔ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*