การใช้ตัวเลือก PXE 61 ระหว่างกระบวนการค้นพบ DHCP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007129

10/04/2023

โซลูชัน Preboot Execution Environment (PXE) ที่ใช้งานในปัจจุบันหลายคนกําลังประสบปัญหาความเข้ากันได้เมื่อใช้ตัวเลือก 61 ใน Intel® Boot Agent ตั้งแต่เวอร์ชั่น GbE 1.5.50 และ 10 GbE เวอร์ชั่น 2.3.19 ตัวเลือกจะถูกเลิกผลิต เนื่องจากปัญหาความเข้ากันได้ ตัวเลือก 61 จึงไม่ได้รับการเปลี่ยนโภคภัณฑ์ใหม่สําหรับรุ่นในอนาคต