การใช้ตัวเลือก PXE ๖๑ในระหว่างกระบวนการ DHCP ค้นพบ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007129

24/07/2018

โซลูชันด้านสภาพแวดล้อมการเรียกใช้ Preboot (PXE) จำนวนมากกำลังประสบปัญหาด้านความเข้ากันได้เมื่อใช้ตัวเลือก๖๑ใน Intel® Boot Agent เริ่มต้นด้วย GbE เวอร์ชั่น1.5.50 และ 10 GbE เวอร์ชัน2.3.19 ตัวเลือกจะถูกยกเลิก เนื่องจากปัญหาด้านความเข้ากันได้ตัวเลือก๖๑จะไม่ได้รับการคืนสถานะในอนาคต