อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COE และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CO4

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007115

13/07/2017

อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่า (PDF) ไอคอน
เอกสารนี้ระบุข้อมูลการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ รหัสการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมและอะไหล่

ขนาด: 1,071 KB
วันที่: มิถุนายน 2014
การปรับปรุงแก้ไข: 1.9

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF