คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®สำหรับ R1000RP และตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000RP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007102

18/09/2017

เอกสารเหล่านี้อธิบายถึงวิธีการประกอบระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ของคุณและวิธีการติดตั้งส่วนประกอบ

 
ตระกูล R1000RP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®คู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๑๑,๕๒๑ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๓
ตระกูล P4000RP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®คู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๔,๕๐๓ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*