รองรับ FIPS 140-2 สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007084

28/10/2021

FIPS เป็นมาตรฐานการประมวลผลข้อมูลของ Federal FIPS 140-2 เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันของมาตรฐาน รัฐบาลกลาง รัฐ และรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกามักจะต้องมีการปฏิบัติตาม FIPS ในผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีโมดูลการเข้ารหัส

ตั้งแต่ Windows Vista เป็นต้นไป ระบบปฏิบัติการ Windows (OS) จะรองรับ FIPS ไดรเวอร์ Windows Wi-Fi สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ได้รับการออกแบบมาเพื่อทํางานกับไลบรารีที่ได้รับการรับรอง FIPS ในระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นต่างๆ