คู่มือการผสานรวมสำหรับ Intel® Dual Band Wireless AC ๗๒๖๐สำหรับเดสก์ท็อป

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007077

25/03/2019

คู่มือการผสานรวมสำหรับ Intel® Dual Band WIRELESS AC ๗๒๖๐สำหรับเดสก์ท็อปicon
โปสเตอร์คู่มือการผสานรวมจะให้คำแนะนำการติดตั้งแบบทีละขั้นตอนภาพผลิตภัณฑ์และคำแนะนำการเชื่อมต่อสายเคเบิลและเสาอากาศ

ชื่อไฟล์: คู่มือการผสานรวมไฟล์ pdf
ขนาดไฟล์: ๕๙๖ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*