วิธีดึงข้อมูลบันทึก RAID แบบเต็มรูปแบบสําหรับ Intel® RAID Controller

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007072

01/03/2024

ฉันจะดึงข้อมูลบันทึก RAID แบบเต็มรูปแบบได้อย่างไร

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายการทั้งหมดของ Intel® RAID คอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวข้อง:

สําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID ที่ใช้ MR-/iMR:
 • Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F
 • Intel® RAID Adapter RS3P4MF088F
 • Intel® RAID Module RMSP3AD160F
 • Intel® RAID Module RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F
 • Intel® RAID Adapter RSP3DD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3MD088F
 • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E
 • Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160
 • Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080
 • Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040
 • Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080
 • Intel® RAID Controller RS3DC080
 • Intel® RAID Controller RS3DC040
 • Intel® RAID Controller RS3MC044
 • Intel® RAID Controller RS3WC080
 • Intel® RAID Controller RS3SC008
 • Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080
 • Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040
 • Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080
 • Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040
 • Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080
 • Intel® Integrated RAID Module RMT3PC080
 • Intel® RAID Controller RS25AB080
 • Intel® RAID Controller RS25DB080
 • Intel® RAID Controller RS25NB080
 • Intel® RAID Controller RS25SB080
 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งยูทิลิตี StorCLI Standalone สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง โปรดดูไฟล์ Readme.txt ที่มาพร้อมกับแพ็คเกจดาวน์โหลด
 2. บูตเป็น UEFI หรือเปิดบรรทัดคําสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ (Windows*) หรือ root (Linux*)
 3. เรียกใช้ คําสั่งต่อไปนี้:
  • EFI: storcli /call show AliLog logfile=raidlog.txt
  • Windows: storcli64 /call show AliLog logfile=raidlog.txt
  • Linux: /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call show AliLog logfile=raidlog.txt
  • VMware*: /opt/lsi/storcli/storcli /call show AliLog logfile=raidlog.txt
  หมาย เหตุ
  • ชื่อแฟ้มของ raid log ที่สร้างโดยคําสั่งข้างต้น raidlog.txt
  • ยูทิลิตี้ Storcli เวอร์ชันที่ใหม่กว่ายังสร้างไฟล์ที่เรียกว่า storcli.log แฟ้มนี้ ไม่ใช่ แฟ้มบันทึก raid
สําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ IT/IR:
 • Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080
 • Intel® RAID Controller RS3UC080
 • Intel® RAID Controller RS3FC044
 • Intel® Integrated RAID Module RMS25JB080
 • Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040
 • Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080
 • Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080
 • Intel® Storage Module RMSP3JD160J
 • Intel® Storage Adapter RSP3GD016J
 • Intel® Storage Adapter RSP3QD160J
 • Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160
 • Intel® RAID Controller RS3UC080J
 • Intel® RAID Controller RS3GC008
 • Intel® RAID Controller RS25GB008
 1. ใช้ Windows Event Viewer (Windows*) หรือ var/log/messages (Linux*)


Intel® RAID Controller ที่เลิกผลิตรุ่นเก่าทั้งหมดอาจเข้ากันได้กับ CmdTool2 เท่านั้น สําหรับ Intel® RAID Controller เหล่านั้น รัน CmdTool2 –AdpAliLog –aAll –NoLog > saslog.txt

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสําหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Intel® RAID Controller
ศูนย์สนับสนุน Intel® RAID
คู่มือผู้ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel RAID และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
คู่มือการติดตั้ง ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 3