รายการอะไหล่อุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2600KP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007052

18/10/2019

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่า (PDF) icon
คุณสามารถใช้เอกสารนี้เพื่อระบุสิ่งต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board S2600KP:

  • Intel block building server
  • ระบบรวม
  • อุปกรณ์ เสริม
  • อะไหล่

ขนาด: ๑.๔๔ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๓๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) สำหรับ Intel® Server Board S2600KP และ Intel® Compute Module HNS2600KP ตระกูล