โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945PLRN

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007050

30/09/2019

Intel® Desktop Board D945PLRN สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

คำเตือน: โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบของบอร์ดเดสก์ทอป การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ มันเป็น5สตริงอักขระ (SL36W, XL2XL, ฯลฯ) ที่มีการพิมพ์บนโปรเซสเซอร์และใช้ในการระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้ได้โดยดูที่เครื่องหมายบนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

การอัปเดต:29 พฤษภาคม๒๐๐๗

เลือกตระกูลโปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
๙๖๐ (เฉพาะ SL9AP sSpec เท่านั้น)๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
๙๕๐ (เฉพาะ SL94P sSpec เท่านั้น)๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
๙๔๕ (เฉพาะ SL9QB sSpec เท่านั้น)๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
940๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
9303 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
๙๒๕ (เฉพาะ SL9D9 sSpec เท่านั้น)3 GHz๘๐๐ MHz4MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
920๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
๙๑๕ (เฉพาะ SL9DA sSpec เท่านั้น)๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
8303 GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
805๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz2x1 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
672๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
662๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
620๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
519K๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
519๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
517๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
516๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
515๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
506๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
505J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า
505๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๐หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
356๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๐๐๗๒หรือมากกว่า
355๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
352๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๐๐๗๒หรือมากกว่า
351๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
341๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
340๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
335๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
331๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
330๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
326๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
325๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า
320๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๐หรือมากกว่า

 

การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด